یکی از اوباش تهران زیر چادر زنانه بازداشت شد

منبع: برترین ها

7

1399/12/25

19:21


یکی از اراذل و اوباش با پوشش زنانه در تهران بازداشت شد.

رکنا: در طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر یکی از اراذل و اوباش با پوشش زنانه دستگیر شد.

خفت‌گیری یک سبیل کلفت با چادر!

طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور سردار رحیمی امروز در ستاد فاتب برگزار شد.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو