اعلام اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر + جدول

اعلام اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر + جدول


12

1399/12/25

19:25


رنگ بندی شهرستان های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فردوردین ۱۴۰۰ اعلام شد.

اعلام اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر + جدول

ممنوعیت+سفر+جدول

ممنوعیت+سفر+جدول۲

ممنوعیت+سفر+جدول۳

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو