تأیید حکم محکومیت اکبر طبری

منبع: رکنا

15

1399/12/25

19:27


تأیید حکم محکومیت اکبر طبری

حکم محکومیت اکبر طبری تایید شد.

به گزارش رکنا، با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو