منبع: فرارو

6

1399/12/25

19:32


چند روزی بیشتر به پایان سال باقی نمانده است، سالی که ویروس کرونا و مرگ‌های ناشی از آن سایه سنگین و سیاهش را بر سر این مردم انداخت و هنوز هم بنای دست برداشتن ندارد. سالی‌که بخاطر وجود همین ویروس کشنده مشقت‌ها و مشکلات اقتصادی مردم بیش از هر سال نمود پیدا کرد. سالی که لبخند و شادمانی در چهره‌ها گم شد، بسیاری را در ماتم و سوگ عزیزان از دست رفته تنها گذاشت و بسیاری دیگر را با دلهره و اضطراب فردا به حال خود رها کرد. با این حال در این روز‌های باقی مانده از سال، عادت، اجبار و یا شاید اندک شوقی که از آمدن بهار بر دل‌ها بجا مانده، باز هم مردم را به بازار‌های پرخطر و فضا‌های شلوغ کشانده است. اینجا بازار تهران است، روز‌های پایانی سال ۱۳۹۹ و مردم در حال خرید سال نو.

(تصاویر) بازار بزرگ تهران در روز‌های پایانی سال ۹۹

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو