طوفان کم‌سابقه‌ای که صبح را در چین شب کرد

منبع: برترین ها

9

1399/12/25

19:36


در پی وزش باد شدید از صحرای گوبی و مناطقی از شمال غربی چین، پکن با بزرگترین طوفان شن در طی یک دهه گذشته روبرو شده و در غبار غلیظ قهوه‌ای غرق شده است. ویدئویی از طوفان کم‌سابقه‌ای که صبح را در چین شب کرد را ببینید.

آخرین خبر: در پی وزش باد شدید از صحرای گوبی و مناطقی از شمال غربی چین، پکن با بزرگترین طوفان شن در طی یک دهه گذشته روبرو شده و در غبار غلیظ قهوه‌ای غرق شده است. ویدئویی از طوفان کم‌سابقه‌ای که صبح را در چین شب کرد را ببینید.

طوفان کم‌سابقه‌ای که صبح را در چین شب کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو