مهدی پاشازاده، سرمربی ماشین سازی از سمت خود استعفا کرد

منبع: طرفداری

10

1399/12/25

20:29


مهدی پاشازاده، سرمربی ماشین سازی از سمت خود استعفا کرد

پاشازاده خواهان ادامه همکاری با ماشین سازی نیست.

مهدی پاشازاده استفعا کرد.

به گزارش طرفداری و به نقل از خبرورزشی، مهدی پاشازاده، سرمربی تیم ماشین سازی که چند هفته ای هدایت این تیم را برعهده داشت، از سمت خود استعفا کرد.

پاشازاده جانشین سعید اخباری در ماشین سازی شده بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو