اتحادیه اروپا دولت جانسون را به نقض قوانین بین‌المللی در اجرای توافق برگزیت متهم کرده است. این برای دومین بار در شش ماه گذشته است که اتحادیه اروپا دولت لندن را به نقض برگزیت متهم کرده است.

اگر این پرونده به دیوان دادگستری اروپا کشیده شود، می‌تواند به جریمه نقدی و تحریم تجارت با انگلیس منجر شود.

اتحادیه اروپا مدعیست که انگلیس به تعهد 'حسن نیت' پیش بینی شده در توافقنامه برگزیت عمل نکرده و مقررات واردات کالاهای انگلیس به ایرلند شمالی را به صورت یک طرفه تا اکتبر (مهر ماه) تمدید کرده است. اتحادیه اروپا این مورد را نقض پیمان برگزیت می داند.

در توافق برگزیت، یک تبصره (پروتکل) برای ایرلند شمالی به منظور جلوگیری از ضرورت کنترل مرزها بین انگلیس و کشور ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا، در نظر گرفته شده است. مقامات اروپایی نگران هستند که این مسئله منجر به شعله ور شدن درگیری خونین با ایرلند شمالی شود. بنابراین کنترل ها باید بین ایرلند شمالی و انگلیس انجام شود.

کمیسیون اروپا هم زمان با اقامه دعوا علیه دولت لندن، تخلفات انگلیس را در نامه ای به لرد فراست مشاور بوریس جانسون در امور برگزیت شرح داده و خواستار جبران آن شده است.

به گزارش گاردین، اتحادیه اروپا امیدوار است که این مساله از طریق مذاکره در چارچوب کمیته تحصصی ایرلند شمالی حل و فصل شود.

پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دولت این کشور اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رویه رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد. در نهایت انگلیس روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) پس از ۴ دهه عضویت از اتحادیه اروپا جدا شد.