کنایه سنگین جهانپور به منتقدین واکسن روسی

منبع: برترین ها

4

1399/12/25

21:03


کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به منتقدین واکسن کرونای روسی کنایه زد.

برترین‌ها: کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتی به منتقدین واکسن کرونای روسی کنایه زد.

وی در این باره نوشت: 

‏قبل اومدنش سر نزدنش جنگ بود، اینک اما بر سر زدنش!!!

همین قدرعمیق، علمی و کارشناسی!!

کنایه سنگین جهانپور به منتقدین واکسن روسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو