رییس جدید فدراسیون فوتبال فردا به مجلس می رود

منبع: طرفداری

7

1399/12/25

21:26


رییس جدید فدراسیون فوتبال فردا به مجلس می رود

عزیزی خادم برای پاسخگویی سوالات نمایندگان، فردا به مجلس خواهد رفت.

این روزها خبر سلب میزبانی ایران در مسابقات فوتبال آسیایی نقل محافل خبری شده است. تصمیم جنجالی AFC که داد فوتبال دوستان ایرانی را در آورده است و این پرسش را بیش از پیش مطرح می کند که تا کی فدراسیون فوتبال ما قرار است در برابر چنین حکم هایی خود را درمانده نشان دهد؟ به صحن مجلس هم کشیده شده است.

به گزارش طرفداری، در همین راستا شهاب الدین عزیزی خادم فردا یه مجلس می رود تا در خصوص سلب میزبانی ایران از مسابقات آسیایی پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد. باید منتظر ماند و دید رییس جدید فدراسیون فوتبال چه پاسخی را در برابر سوالات بی شمار خواهد داشت.

البته گویا جدا از بحث سلب میزبانی مسائل دیگری هم مدنظر نمایندگان مجلس قرار دارد. مواردی مثل همکاری با برخی بازنشسته ها و رد صلاحیت شده ها که مجلس می خواهد دلایل بی توجهی رییس جدید فدراسیون به اجرای این قوانین را بداند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو