شورای شهر پاکدشت در آستانه انحلال

منبع: فرارو

5

1399/12/25

21:28


یک منبع آگاه از تفهیم اتهام اعضای شورای شهر پاکدشت خبرداد و گفت: برای تمامی اعضاء قرار نظارت صادر شده است.

شورای شهر پاکدشت در آستانه انحلال

یک منبع آگاه در درباره آخرین وضعیت شورای شهر پاکدشت اظهار کرد: تمامی اعضا شورای شهر به دادگاه احضار شدند.

به گزارش فارس، وی در ادامه افزود: تمامی افراد به اتهام تخلفات مالی پس از دعوت به دادگاه و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه آزاد شدند.

این منبع آگاه علت دعوت از شورای شهر پاکدشت را تخلفات مالی عنوان کرد و گفت: جهت رسیدگی دقیق به پرونده متهمان و جلوگیری از فعالیت اعضاء در شورای شهر قرار نظارت صادر شده است.

وی در همین رابطه ادامه داد: طبق قانون عدم برگزاری جلسات شورای شهر به علت صدور قرار نظارت منجر به انحلال شورا خواهد شد.

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار پاکدشت صدور قرار نظارت برای تمامی اعضاء شورای شهر را تایید کرد و گفت: اعضاء شورا تا پایان فرآیند رسیدگی قضایی از شرکت در جلسات منع شدند.

وی گفت: رای به انحلال شورا باید توسط استانداری تهران ابلاغ شود و تمامی جلسات شورا و شهرداری تا دوماه آینده قفل خواهد شد.

سال گذشته سه عضو شورای شهر پاکدشت و ۳۰ نفر از کارکنان شهرداری پاکدشت دستگیر شدند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو