عضو بازداشت شده شورای شهر قزوین به قید وثیقه آزاد شد

منبع: عصر ایران

4

1399/12/25

22:12


عضو بازداشت شده شورای شهر قزوین به قید وثیقه آزاد شد

یک عضو شورای شهر قزوین که روز گذشته به دلیل برخی تخلفات تحت تعقیب قضایی و بازداشت قرار گرفته بود امروز به قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، یکی از اعضای شورای شهر قزوین به اتهام مشارکت در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان، مشارکت در تصرف غیر قانونی حریم و بستر کانال آبرسانی موضوع شکایت شرکت آب منطقه ای، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از موقعیت شغلی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تحت تعقیب قرار گرفته و روز گذشته با حضور در شعبه بازپرسی، پس از تفهیم اتهام و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت شده بود که امروز با سپردن وثیقه آزاد شد.

در ادامه این خبر آمده است: در خاتمه انتظار می رود مردم شریف استان و خصوصا اصحاب رسانه، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از هرگونه پیش داوری و فضاسازی در این رابطه، اجتناب کنند تا پرونده مطابق قانون روند رسیدگی را طی کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو