جشن فارغ ‌الکرونایی!

منبع: برترین ها

8

1399/12/25

22:15


با روند افزایش آگاهی عمومی و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و همچنین تلاش های جهانی برای واکسیناسیون در کشورهای مختلف، امید مردم جهان برای رها شدن از شر این ویروس ویرانگر پررنگ‌تر شده است.

برترین‌ها: با روند افزایش آگاهی عمومی و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و همچنین تلاش های جهانی برای واکسیناسیون در کشورهای مختلف، امید مردم جهان برای رها شدن از شر این ویروس ویرانگر پررنگ‌تر شده است.

پروانه ایزدخواست با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

جشن فارغ ‌الکرونایی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو