پیام خداحافظی مهدی پاشازاده منتشر شد

منبع: طرفداری

3

1399/12/25

22:25


پیام خداحافظی مهدی پاشازاده منتشر شد

حضور پاشازاده در تبریز کوتاه بود.

مهدی پاشازاده، سرمربی ماشین سازی تبریز از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش طرفداری؛ پاشازاده در پیام خداحافظی خود در اینستاگرام نوشت:

گفتنی است سعید اخباری جانشین او در ماشین سازی شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو