علیرضا کنگرلو مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی شد

منبع: فرارو

7

1399/12/25

22:26


علیرضا کنگرلو مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی شد

با صدور حکمی از سوی "دکتر مرتضی شهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی "، علیرضا کنگرلو به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا کنگرلو دانش آموخته رشته مدیریت، سابقه ۲۷ ساله در رادیو وحوزه فرهنگی، تبلیغات و روابط عمومی دارد.

وی همچنین پیش از این، سمت معاون تبلیغات روابط عمومی بانک کشاورزی را برعهده داشته است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو