جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی


منبع: برترین ها

17

1399/12/25

22:30


جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی مقیم تهران عصر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد.

خبرگزاری تسنیم: جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی مقیم تهران عصر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد.

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

جشن نوروز ۱۴۰۰ با حضور سفرای خارجی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو