دستگیری چاقوکش‌های خیابان ولیعصر تهران (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/12/25

22:36


تهران؛ دستگیری متخلفانی که تعدادی از رهگذران را سلاخی کرده بودند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو