شهرسازان و شهردارانی که با معلولان نامهربانند + فیلم

منبع: رکنا

8

1399/12/25

22:38


شهرسازان و شهردارانی که با معلولان نامهربانند + فیلم

پایتخت برای هیچ قشر از معلولان مناسب نیست.تهران شهر دوستدار معلولان نیست و البته شهرهای دیگر و شهرداران شهرهای دیگر هم ، علاقمند به بهسازی شرایط شهری و محیطی برای معلولان نیستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، در شهرسازی ها کمترین توجه به نیازهای این قشر وجود دارد و همه وعده ها برای بهسازی شرایط برای این عزیزان هم، تنها وعده است وعده و نتیجه همین است که میبینید...

 واما طبق قانون حمایت از معلولان ، باید مناسب سازی معابر، اماکن، ساختمان ها و فضاهای عمومی شهری و روستایی و وسایل حمل و نقل و ارتباط جمعی برای این قشر جانعه انجام میشود،

به طوری که افراد دارای معلولیت قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، با حفظ استقلال فردی و رعایت شأن و منزلت انسانی بهره مند شوند.

اقداماتی که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد باید انجام شود.

دسترسی شامل سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای است.

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و فرهنگی، اماکن ورزشی، پایانه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های قطار شهری و برون شهری، مراکز خرید و تجاری، مراکز ارایه خدمات عمومی، بانک ها، بوستان ها و مراکز تفریحی، معابر عمومی و نظایر آنها باید برای بسترسازی راحت تردد و زندگی و امنیت این قشر اقدام کنند ولی نکرده اند .

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو