تقاضای وزیر بهداشت درباره سفرهای نوروزی

منبع: برترین ها

11

1399/12/25

23:40


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نمی‌خواهیم مردم را دچار اضطراب کنیم اما باید ویروس جهش یافته کرونا را بسیار جدی بگیرند زیرا بسیار خطرناک است و مردم در این شرایط به هیچ وجه فکر سفر نکنند. 

صداوسیما: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نمی‌خواهیم مردم را دچار اضطراب کنیم اما باید ویروس جهش یافته کرونا را بسیار جدی بگیرند زیرا بسیار خطرناک است و مردم در این شرایط به هیچ وجه فکر سفر نکنند. 

تقاضای وزیر بهداشت از مردم درباره سفرهای نوروزی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو