بررسی منحنی بازده افزایش نرخ‌ها در کلیه سررسیدها افزایش را نشان می‌دهد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با ۲ دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۱.۳۷ و ۲۲.۱۴ درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با ۲ دهم افزایش به ۲۲.۹۵ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز با ۱ دهم درصد افزایش به ۲۳.۳۲ درصد رسید.

نرخ بازدهی اوراق آتی نیز امروز شاهد نوسان‌های متعدد بود. این نرخ  برای سررسید ۴۰۰ روز با ۱ درصد رشد  به ۲۲.۸ و برای۶۰۰ روز با ۰.۲ درصد رشد به ۲۳.۲ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر افزایش نرخ سود در همه سررسیدها بخوانید.