جبران زیان سهامداران واقعیت دارد؟

2

1400/1/13

02:09


شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر واریز زیان سهامداران در شش ماه دوم سال که بر اساس پیگیری‌ها این شایعه صحت ندارد.

شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی‌ بر اینکه در سازمان بورس مقرر شده به میزان ضرر سهامداران در شش ماه دوم سال ۹۹ برای هر فرد با کد بورسی مبلغ آن به حساب بانکی افراد واریز می‌شود.

بر اساس حرف‌ و حدیث‌های گفته شده در شبکه‌های اجتماعی این شایعه صحت ندارد و شوخی بعضی از کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی(معروف به دروغ ۱۳) بوده است.

منبع: نشان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو