قاتل تهرانی مجازات همدستش را خواست! / قتل پدر و مادر با دوست صمیمی!

منبع: رکنا

4

1400/1/13

08:02


قاتل تهرانی مجازات همدستش را خواست! / قتل پدر و مادر با دوست صمیمی!

اولیای دم که چندی قبل از قصاص قاتل پدرشان گذشت کرده بودند،در دادگاه تقاضای دیه کردند.

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، اواخر سال 95 پسر جوانی به نام مهرداد با ماموران اورژانس تماس گرفت و گفت:«از خانه مان بوی گاز می آید و پدر و مادرم بی حال روی زمین افتاده اند.»

ماموران اورژانس بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و مرگ هر دو نفر را تائید کردند.در حالی که با مشکوک تشخیص داده شدن مرگ پدر و مادر مهرداد،پرونده در جریان قضائی قرار گرفته بود،چند روز بعد از حادثه مهرداد با مراجعه به پلیس پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت و به قتل پدر و مادر خود با همدستی دوستش اعتراف کرد.

متهم در اولین اعترافات خود به ماموران پلیس گفت:«روز حادثه در راه رسیدن به محل کارم بودم.در کارگاه مبل سازی کارگری می کردم.اما برف آمده بود و گاز هم قطع شده بود.برای همین وسط راه که بودم صاحب کارم تماس گرفت و گفت کارگاه امروز تعطیل است.من هم برگشتم خانه.وقتی به خانه رسیدم تلفن مادرم داشت زنگ می خورد اما خودش خواب بود.خواهرم و پدرم هم هنوز بیدار نشده بودند.من تلفن مادرم را جواب دادم و او از این کار من ناراحت شد.از قبل با هم اختلافات خانوادگی درگیری و دلخوری داشتیم و همین بهانه ای شد برای اینکه باز بین ما درگیری پیش بیاید.یکدفعه مادرم از جا بلند شد و به من سیلی زد.من هم عصبانی شدم و گلوی او را گرفتم و فشار دادم.یکدفعه دیدم مادرم بی حال شد و روی زمین افتاد.خیلی ترسیده بودم.نمی دانستم باید چه کار کنم.فکر می کردم هر لحظه ممکن است پدرم و خواهرم بیدار شوند.به دوست خیلی صمیمی ام به نام مجید زنگ زدم و از او خواستم خیلی سریع به خانه مان بیاید.آنها همسایه مان بودند و خانه شان نزدیک ما بود.وقتی به خانه ما رسید و موضوع را فهمید به من گفت برای اینکه موضوع فاش نشود باید پدرت را هم بکشی.بعد گفت من کمکت می کنم به شرط اینکه وقتی ارثیه پدرت به تو رسید،برای من موتور بخری!مجید عاشق موتور است.بعد مجید پدرم را خفه کرد و بعد شیر گاز را باز کرد و به من گفت خواهرم را بیرون از خانه ببرم.گفت چند ساعت دیگر برگرد و به اورژانس زنگ بزن و بگو موضوع گازگرفتگی بوده است.»

مهرداد با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی پیدا کرد.اما و خواهرش به شرط دریافت دیه از قصاص مجید گذشت کردند.رسیدگی به دادخواست دیه از سوی مهرداد و خواهرش هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

شاکی با دستبند به دادگاه آمد

مهرداد و همدستش بار دیگر در راهروی دادگاه کیفری با هم روبرو شدند.در جلسه رسیدگی به دادخواست دیه؛مهرداد و خواهرش شاکی و مجید به عنوان متهم در دادگاه حاضر شد.

مجید بعد از اعلام گذشت اولیای دم از زندان آزاد شد اما مهرداد که هنوز نتواننسته دیه درخواستی پدربزرگش را تامین کند در زندان است.به همین دلیل در این جلسه شاکی یعنی مهرداد با دستبند از زندان به دادگاه آمد اما متهم آزاد بود.

مهرداد در ابتدای جلسه رسیدگی در طرح خواسته خود گفت:«بعد از این حادثه پدربزرگم و خواهرم به عنوان اولیای دم مادرم،شاکیان من بودند اما خواهرم از من شکایت نکرد.خواهرم خیلی سعی کرد پدربزرگم را راضی به بخشش کند.بالاخره او از قصاص گذشت کرد و شرط دریافت دیه را گذاشت.خواهرم هم من را بی قید و شرط بخشیده است.حتی همدستم را هم بخشید اما من نمی توانستم مجید را ببخشم و از او کینه به دل دارم.بعد از این حادثه خانواده اش هر دقیقه سراغ خواهرم می رفتند و از او می خواستند رضایت دهد.به او گفته بودند اگر رضایت بدهد،تا آخر عمر هوایش را دارند.اما بعد از اینکه خواهرم اعلام رضایت کرد حتی یک تلفن هم به او نزدند.برای همین من مجید را نمی بخشم و طلب دیه پدرم را دارم.»

متهم بعد از شنیدن دادخواست شاکیان در دفاع از خود گفت:«من اشتباه کردم و پشیمان هستم.»

هیئت قضات برای رسیدگی به دادخواست شاکیان و صدور رای وارد شور شدند.

مطالب مشابه