کنایه‌های تند و تیز تاج‌زاده به پناهیان

منبع: برترین ها

3

1400/1/13

10:34


دلیل فقر و گرانی انتخاب اشتباه مردمه! وقوع سیل و زلزله به‌خاطر معصیت مردمه! علت ظهورنکردن امام زمان هم رای غلط مردمه! قبول!

برترین‌ها: سیدمصطفی تاجزاده در توئیتر خود نوشت: دلیل فقر و گرانی انتخاب اشتباه مردمه! وقوع سیل و زلزله به‌خاطر معصیت مردمه! علت ظهورنکردن امام زمان هم رای غلط مردمه! قبول! اما، حکومت بر مردمی ناسپاس و گناهکار که اگر انتخابات آزاد باشد به یک قاتل رای می‌دهند، چه فضیلتی دارد که برای آن خود را به آب و آتش می‌زنید؟

کنایه‌های تند و تیز تاج‌زاده به پناهیان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو