پیشنهاد آژاکس به اونانا برای تمدید قرارداد

منبع: طرفداری

3

1400/1/13

11:00


پیشنهاد آژاکس به اونانا برای تمدید قرارداد

سران آژاکس قصد دارند قرارداد دروازه بان کامرونی خود را تا تابستان 2024 تمدید کنند.

به گزارش طرفداری و به نقل از تلگراف، سران آژاکس امیدوارند آندره اونانا را برای مدت بیشتری در تیم خود نگه دارند. این دروازه بان کامرونی امروز 25 ساله شد و در حال حاضر پیشنهاد تمدید قراردادی تا تابستان 2024 از سوی آژاکس به مدیر برنامه های او ارائه شده است. به نظر می رسد خود این دروازه بان نیز تمایل به تمدید قراردادش با باشگاه هلندی داشته باشد.

قرارداد فعلی این دروازه بان تا ژوئن سال 2022 اعتبار دارد و نکته جالب این است که اونانا به خاطر دوپینگ تا فوریه همین سال اجازه حضور در میادین را ندارد. در حال حاضر آژاکس به خاطر این اتفاق در شرایط سختی قرار گرفته است. اونانا با شرایط فعلی می تواند از ژانویه 2022 با سایر باشگاه های خواهانش مذاکره کند و 6 ماه بعد به طور رایگان از آژاکس جدا شود و سران آژاکس قصد دارند از این اتفاق جلوگیری کنند.

اگر چه اعتراض آژاکس به حکم محرومیت دروازه بانش به زودی به دادگاه حکمیت ورزش ارائه خواهد شد و احتمال کاهش محرومیت این دروازه بان وجود دارد اما سران آژاکس می خواهند در صورت جدایی دروازه بانشان پول خوبی به جیب بزنند. قبل از شیوع کرونا، قیمت این دروازه بان در حدود 25 میلیون یورو تخمین زده می شد.

مطالب مشابه