وزارت بهداشت بر اساس تعداد بستری ها شهرهای کشور را به سطح تقسیم بندی کرده است،سطح پایین، متوسط و بالا. بر اساس تعداد بستری هر شهر دارای یک رنگ می شود. پرخطرترین وضعیت رنگ قرمز و پس از آن زرد است.

در وضعیت نارنجی و قرمز علاوه بر محدودیت تردد برخی مشاغل نیز تعطیل می شوند. در شهرهای با رنگ نارنجی یا پرخطر سطح شغلی سه و چهار تعطیل است و در وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر نیز همه مشاغل به جز موارد ضروری سطح یک تعطیل خواهد بود. همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستان‌های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستان‌های نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «جزئیات شهرهای قرمز و نارنجی در 13 فروردین/ رشد تعداد بستری ها» بخوانید.