تصاویر/ ممنوعیت‌های کرونایی در روز سیزده به در

تصاویر/ ممنوعیت‌های کرونایی در روز سیزده به در


2

1400/1/13

17:09


به منظور پیشگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، برپایی هرگونه دورهمی و تجمع در بوستان‌ها، فضای سبز و پارک‌ها ممنوع اعلام شد.

تصاویر/ ممنوعیت‌های کرونایی در روز سیزده به در

 • 3732116_edit_11z2905

 • 3732117_edit_11z2905

 • 3732118_edit_11z2905

 • 3732119_edit_11z2905

 • 3732120_edit_11z2905

 • 3732121_edit_11z2905

 • 3732122_edit_11z2905

 • 3732125_editimg_2412

 • 3732126_edit_11z3131

 • 3732127_edit_11z3131

 • 3732129_edit_11z3127

 • 3732130_edit_11z3127

 • 3732131_edit_11z3127

 • 3732133_edit_11z2912

 • 3732134_edit_11z2956

 • 3732135_edit_11z3105

 • 3732137_edit_11z2965

 • 3732138_edit_11z3085

 • 3732139_edit_11z3085

 • 3732140_edit_11z2972

 • 3732141_edit_11z2972

 • 3732142_edit_11z2991

 • 3732145_edit_11z3023

 • 3732146_edit_11z3013

منبع: مهر

مطالب مشابه