هاشمیان: ممکن بود اگر استقلال پیشنهاد می داد، به جای پرسپولیس به این تیم می پیوستم / ویدیو

مطالب مشابه