دروغ سیزده سی سال پیش (عکس)

منبع: ورزش 3

3

1400/1/13

18:20


دروغ های بزرگ و پر از هیاهو از دیرباز و در روز طبیعت جزیی از رسوم مردم ایران و جهان می باشد که همچنان ادامه دارد

به گزارش"ورزش سه "دوم آوریل و سیزدهم نوروز ما ایرانی ها روز طبیعت و در خانه نماندن است.


روزی که گره خورده به آخرین روز تعطیلات.روزی که مردم به بیرون می روند و در طبیعت و در کنار خانواده روز را به شب می رسانند و بر می گردند به دنیای کار و تلاش.


یکی از رسومات قدیمی این روز گفتن خبری کذب بین اهالی جامعه و خانواده  است.خبری که بعضی ها را به شوک فرو می برد و بعضی ها هم خیلی زود متوجه میشوند خبر از پایه بی اساس است و مربوط است به دروغ معروف دوم آوریل.


روزنامه کیهان ورزشی سی سال قبل و در ویژه نامه نوروزی سال 1371خود صفحه ای را به این موضوع اختصاص داده است.

 

دروغ سیزده سی سال پیش (عکس)


جذب مارادونای نام دار توسط تیم کشاورز متمول آن روزها و یا محرومیت مادم العمر عابدزاده و محرمی و یا استععای غفوری فرد سرپرست سازمان تربیت بدنی به همراه برکناری علی پروین از هدایت تیم ملی و درگذشت شمس الدین سیدعباسی و قهرمانی واترپلو ایران در جهان اخباری است که در آن روزها می توانست در راس مهمترین اخبار روز قرار بگیرد.


از آن روزها سی سال گذشته است و استاد سیدعباسی و مارادونا در کنار ما نیستند.محرمی و عابدزاده به جرگه پیسکسوتان پیوستند و علی پروین هم در این روزها دوران بازنشستگی را سپری می کند.واترپلو ایران در این سی سال رشد کمی و کیفی زیادی را تجربه نکرده است و سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش ارتقا یافته است.


ماهیت خبر همین است و به لحظه مخابره آن ارزش پیدا می کند .صفحه ای که تک تک  اخبارش می توانست روزگاری جامعه را در بهت و حیرت فرو ببرد بعد از سی سال هیچ جذابیتی برای خواننده آن ندارد.

تصویری


ویدئو