اولین شاخصی که در اقتصاد هر اقتصاددان یا حتی هر فردی با آن مواجه می شود، یقینا رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی برای هر جامعه و هر اقتصادی بسیار دارای اهمیت است چراکه رشد اقتصادی بیانگر قدرت و پتانسیل یک کشور و اقتصاد آن است. شاخص رشد اقتصادی برای کشور های در حال توسعه به این علت که در ابتدای مسیر هستند، نسبت به کشور های پیشرفته از اهمیت بالاتری بر خوردار است. از همین رو این شاخص برای کشور ما که در میان کشور های در حال توسعه قرار دارد بسیار حائز اهمیت است .

حفظ رشد اقتصادی مثبت برای یک بازه ی بلند مدت، به بالا رفتن حجم یک اقتصاد منجر خواهد شد .در جهان کنونی که اقتصاد نقش اصلی را در مناسبات سیاسی و بین المللی ایفا می کند ،بالا بودن حجم یک اقتصاد یقینا قدرت چانه زنی کشور ها را در مناسبات بین المللی بسیار افزایش خواهد داد .

اقتصاد ایران؛تجربه ای از  رشدی پر از نوسان

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است.بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثر پذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین المللی و خارج میدانند، این امر را میتوان به سبب نقش پر رنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. این موضوع که نفت چرا به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود دارد بسیار حائز اهمیت است.

متن کامل این گزارش را با تیتر «نمای آخر قدرت اقتصاد ایران» در اقتصادنیوز بخوانید.