خلوتی شهر اهواز در روز سیزده بدر (+عکس)

خلوتی شهر اهواز در روز سیزده بدر (+عکس)


منبع: عصر ایران

6

1400/1/13

20:29


شهر اهواز امسال هم مانند سال گذشته در روز طبیعت (سیزده بدر) به دلیل شیوع کرونا آرام، خلوت و ساکت بود.

عکس: مهدی لرکی