استقبال مردم غرب آسیا از کلاب‌هاوس

منبع: برترین ها

5

1400/1/13

21:04


استقبال از پلتفرم کلاب هاوس در میان مردم غرب آسیا بیش از دیگر مناطق دنیاست.

ایرنا: استقبال از پلتفرم کلاب هاوس در میان مردم غرب آسیا بیش از دیگر مناطق دنیاست.

استقبال مردم غرب آسیا از کلاب‌هاوس

اکونومیست گزارش داده کاربران عرب و به ویژه زنان در کشورهاى عربى از این پلتفرم براى بیان مواردى استفاده مى‌کنند که در کشورهایشان ممنوع است.

در میان موضوع‌هاى مورد بحث زنان عرب در کلاب هاوس مى‌توان به آزار و اذیت و خشونت‌ها علیه زنان اشاره کرد که بیانشان در آن کشورها تابو است.

مطالب مشابه