جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه (۱۴ فروردین)

1

1400/1/13

21:27


برنامه پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۱۴ فروردین اعلام شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه (۱۴ فروردین)

 برنامه پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۱۴ فروردین اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه -رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ عناصر و جزئیات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰  دانش فنی تخصصی - رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵  برش و دوخت کت پسرانه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  دوخت شلوار زنانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰  بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ زبان انگلیسی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه ۱۰- مشترک تمام رشته‌ها

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

مطالب مشابه