ملی پوش فوتبال با شکایت مادر و پدرش دستگیر شد

منبع: رکنا

5

1400/1/13

22:12


ملی پوش فوتبال با شکایت مادر و پدرش دستگیر شد

به گزارش رکنا، گوارین اخیرا از باشگاه میلوناریوس مرخصی گرفته بود تا به مسائل شخصی خود رسیدگی کند. فیلمی از گوارین در حال فحاشی منتشر شده که نشان می دهد او توسط پلیس دستگیر شده است. طبق گزارش پلیس محلی، گوارین که حالت عادی نداشته است، به اتهام خشونت علیه خانواده اش، دستگیر شده است. در اصل پدر و مادر او به پلیس زنگ زدند و اعلام کردند گوارین به آنها حمله فیزیکی کرده است.

به نقل از مارکا؛ گوارین اخیرا از باشگاه میلوناریوس مرخصی گرفته بود تا به مسائل شخصی خود رسیدگی کند. فیلمی از گوارین در حال فحاشی منتشر شده که نشان می دهد او توسط پلیس دستگیر شده است. طبق گزارش پلیس محلی، گوارین که حالت عادی نداشته است، به اتهام خشونت علیه خانواده اش، دستگیر شده است. در اصل پدر و مادر او به پلیس زنگ زدند و اعلام کردند گوارین به آنها حمله فیزیکی کرده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

طرفداری

 

 

مطالب مشابه