همچنین گزارش شده است که ساختمان کنگره به دلیل تهدیدات امنیتی بسته شده است.

حوادث حول محور ساختمان کنگره از زمان حمله طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به این ساختمان جنجال هایی به وجود آورده است.