توافق ایران و چین اقدامی برای توازن قدرت در جهان است

منبع: حوزه

4

1400/1/13

23:59


حوزه/ پیر معصوم نقوی گفت: ایران یک قدرت نظامی نوظهور در جهان است که فشار آمریکا را رد کرده و سیاست حاکمیت آزاد را دنبال می کند. روابط دیپلماتیک این کشور با چین و روسیه نیز به نفع پاکستان خواهد بود.

توافق ایران و چین اقدامی برای توازن قدرت در جهان است

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» پیر معصوم نقوی رئیس جمعیت علمای پاکستان و رهبر اهل سنت پاکستان توافق هسته ای بین چین و ایران را اقدامی ستودنی برای توازن قدرت در جهان عنوان کرد و گفت: پاکستان نیز باید از این توافق نامه استقبال کند تا خود را از بردگی آمریکا رها کند. ایالات متحده با نادیده گرفتن پاکستان در کنفرانس تغییر اقلیم، سیاست خارجی شکست خورده دولت PTI را آشکار کرد. پاکستان به جای ایالات متحده باید بر بهبود روابط خود با چین، روسیه، ترکیه و ایران تمرکز کند.

وی با اشاره به ایستادگی ایران در برابر قدرت های استعماری جهان افزود: ایران یک قدرت نظامی نوظهور در جهان است که فشار آمریکا را رد کرده و سیاست حاکمیت آزاد را دنبال می کند. روابط دیپلماتیک این کشور با چین و روسیه نیز به نفع پاکستان خواهد بود.

پیر معصوم نقوی با توصیه به کشورهای عربی تاکید کرد: کشورهای عربی روابط خود را به جای آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران عادی کنند تا از سیاه نمایی قدرتهای استعماری نجات پیدا کنند. قدرت ایران، پیام مرگ ایالات متحده و سعادت کشورهای عربی خواهد بود.

مطالب مشابه