درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری

درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری


منبع: نورآباد

19

1400/1/15

17:30


15 فروردین ماه 1400 جمعی از حامیان طبیعت پل فهلیان و انجمن میراث زاگرس ممسنی در کنار مردم طبیعت دوست و همکاری اداره ی منابع طبیعی شهرستان ممسنی در محل شهادت محمد جواد مختاری الگوی شهادت و ایثار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با کاشت نهال های یادبود به مقام شامخ این شهید بزرگوار ادای احترام کردند. شهید محمد جواد مختاری از جوانان شهرستان ممسنی جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به دل آتش زد وبهای آن را با جان فدایی ادا کرد، سوختن و شهادت محمد جواد مختاری همان قدر دردناک است که منابع طبیعی را به حال خود رها کردیم و از بستر و محیط پیرامون آن غافل شده ایم.

"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:به گزارش خبر نورآباد امروز با حضور جمعی از مردم و سازمان های مردم نهاد و اداره ی منابع طبیعی شهرستان ممسنی در محل شهادت محمد جواد مختاری شهید مدافع طبیعت چندین اصله نهال  کاشت شد.
آتش بی رحم و زبانه های عدم آگاهی آتش افروزان تاکنون جوانان سرو قامتی چون شهید محمد جواد مختاری و شهید البرز زارعی را به هم آغوشی خاک سپرده است. همه ساله بی احتیاطی ها و دشمنی با طبیعت بخشی از زاگرس را در دل آتش می سوزاند تا طبیعت سبزه بلال گردد.

درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری


شهید محمد جواد مختاری از جوانان شهرستان ممسنی جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به دل آتش زد وبهای آن را با جان فدایی ادا کرد، سوختن و شهادت محمد جواد مختاری  همان قدر دردناک است که منابع طبیعی را به حال خود رها کردیم و از بستر و محیط پیرامون آن غافل شده ایم.

درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری

 15 فروردین ماه 1400 جمعی از حامیان طبیعت پل فهلیان و انجمن میراث زاگرس ممسنی در کنار مردم طبیعت دوست و همکاری اداره ی منابع طبیعی شهرستان ممسنی در محل شهادت محمد جواد مختاری الگوی شهادت و ایثار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با کاشت نهال های یادبود به مقام شامخ این شهید بزرگوار ادای احترام کردند.

درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری


شهید محمد جواد مختاری در آتش سوزی گسترده ی سال گذشته در منطقه ی پل فهلیان شهرستان ممسنی در نبرد نابرابر در مقابل آتش در اثر سوختگی شدید شربت شیرین شهادت را نوشید، بیاید با حراست از محیط زیست و منابع طبیعی سروقامتانی چون شهید مختاری از دست ندهیم.

درختکاری در محل شهادت محمدجواد مختاری


گزارش اصغر پارسایی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو