ترخیص مجری معروف و همسرش از بیمارستان

منبع: برترین ها

5

1400/1/19

00:44


خواننده پاپ مانی رهنما و همسرش صبا راد که پس از مدتی اقامت در ترکیه به ایران بازگشتند، پس از بیست روز بستری بخاطر ابتلا به کرونا دیروز از بیمارستان ترخیص شدند.

ثریا: خواننده پاپ مانی رهنما و همسرش صبا راد که پس از مدتی اقامت در ترکیه به ایران بازگشتند، پس از بیست روز بستری بخاطر ابتلا به کرونا روز سه شنبه از بیمارستان ترخیص شدند.

مجری معروف و همسرش از بیمارستان ترخیص شدند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو