خانه خود را ثبت نکنید از یارانه محروم می‌شوید!

منبع: برترین ها

7

1400/1/19

01:13


معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یارانه سرپرستان خانوار مستاجر و مالک که از فردا مشخصات محل سکونت و یا املاک تحت مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند قطع خواهد شد و از همه خدمات بانکی و دولتی نیز محروم می‌شود!

خبرگزاری دانشجو: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یارانه سرپرستان خانوار مستاجر و مالک که از فردا مشخصات محل سکونت و یا املاک تحت مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند قطع خواهد شد و از همه خدمات بانکی و دولتی نیز محروم می‌شود!

خانه خود را ثبت نکنید از یارانه محروم می‌شوید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو