حدیث روز | ثمره شب زنده داری

منبع: حوزه

7

1400/1/19

05:38


حوزه/ امام هادی (ع) در روایتی به ثمره شب زنده داری اشاره کرده‌اند.

حدیث روز | ثمره شب زنده داری

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب «أعلام الدین» منتشر می‌کند.

    

امام هادی علیه السلام:

السَّهَرُ ألَذُّ لِلمَنامِ

شب زنده داری، خواب را لذت بخش تر می کند.

    

أعلام الدین : ۳۱۱

تصویری


ویدئو