استخدام کارگر ماهر MDF جهت کار در کارگاه MDF در شیراز

2

1400/1/19

07:55


به کارگر ماهر MDF جهت کار در کارگاه MDF مینا با حقوق توافقی در محدوده بلوار خرمشهر در شیراز نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0917xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو