تکنولوژی آلمانی ها برای از بین بردن برف روی زمین چمن (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1400/1/19

09:16


تکنولوژی آلمانی ها برای از بین بردن برف روی زمین چمن در بین دو نیمه دیدار بایرن مونیخ - پاری سن ژرمن را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو