تقویت قدرت دفاعی و امنیتی ایران به ویژه در حوزه دریایی ضروری است

منبع: حوزه

4

1400/1/19

09:30


حوزه/ حضرت آیت الله علوی گرگانی، بر ضرورت تقویت سیستم دفاعی و امنیتی کشور به ویژه در حوزه دریایی تاکید کردند.

تقویت قدرت دفاعی و امنیتی ایران به ویژه در حوزه دریایی ضروری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله علوی گرگانی در دیدار فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر دریادار حسین خانزادی اظهارداشتند: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از عرصه هایی که با پیشرفت های نظامی، دفاعی و امنیتی مواجه بود، نیروی دریایی ایران اسلامی بود که به برکت نیروهای توانمند و جوانان متعهد و انقلاب این مرز و بوم رقم خورد.

معظم له در این دیدار بر ضرورت تقویت دفاعی و امنیتی ایران مخصوصا حوزه دریایی تأکید کردند و بر اهمیت نقش مسائل عقیدتی در حفاظت از امنیت خاک و آب میهن تأکید نمودند و برای موفقیت نیروهای دریایی ارتش آرزوی موفقیت نمودند.

تصویری


ویدئو