مهدی علی‌ نژاد: فدراسیون همگانی در حال ایفای نقشی فراتر از مسئولیت خود است

منبع: طرفداری

4

1400/1/19

10:17


مهدی علی‌ نژاد: فدراسیون همگانی در حال ایفای نقشی فراتر از مسئولیت خود است

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در دیدار با افشین ملایی بیان کرد فدراسیون ورزش‌های همگانی در حال ایفای نقشی فراتر از مسئولیت خود است

مهدی علی نژاد صحبت هایی را پیرامون ورزش همگانی عنوان کرد.

به گزارش طرفداری و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد در بازدید از فدراسیون ورزش های همگانی و دیدار با افشین ملایی گفت:

برقراری ارتباط فدراسیون ورزش های همگانی با شهرداری ها برگ برنده ای است که محور توسعه ورزش همگانی محسوب می شود. چرا که اگر شهرداری ها پای کار نیایند اتفاق خاصی در این حوزه نمی افتد.

علی نژاد افزود:

متأسفانه ورزش طی سال های اخیر گران شده و جایگاه واقعی که باید در سبد خانوارهای ایرانی داشته باشد را ندارد.

او با اشاره به ضرورت هم افزایی همه فدراسیون ها در حوزه ورزش همگانی افزود:

باید کمیته های همگانی همگی فدراسیون ها بیش از گذشته فعال شوند و کمک همه فدراسیون های قهرمانی و المپیکی به ورزش همگانی ضروری است.

معاون توسعه قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در پایان این دیدار از حمایت همه جانبه این معاونت از رشته ورزش های الکترونیک برای حضور موفق در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ خبر داد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو