استخدام استادکار ماهر و یا نیمه ماهر در برقکاری ساختمان-زنجان

5

1400/1/19

10:39


به استادکار ماهر و یا نیمه ماهر در برقکاری ساختمان به صورت تمام وقت در زنجان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0919xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو