خدایا این دو سال قبول نیست + عکس

3

1400/1/19

10:46


علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به آغاز موج چهارم بیماری‌کرونا در دومین سال شیوع این ویروس پرداخت.

خدایا این دو سال قبول نیست + عکس

خدایا این دو سال قبول نیست + عکس

 

تصویری


ویدئو