طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس


7

1400/1/19

10:55


وقوع سیل که به خاطر طوفان موسمی استوایی و رانش زمین در کشور اندونزی اتفاق افتاده بود بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ده‌ها تن مفقود و هزاران نفر آواره شدند.

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

طوفان مرگبار اندونزی + عکس

منبع: میزان