حال وخیم حسام نواب صفوی در آی سی یو کرونایی ها + عکس

2

1400/1/19

10:56


حسام نواب صفوی در این باره نوشته است: «متاسفانه علی رغم رعایت تمامی پروتکل ها خیلی غیرمنتظره و ناگهانی دچار کرونا شدم، باور کردنی نبود که حال خوب و بدم تنها چند ساعت فاصله داشت.»

حال وخیم حسام نواب صفوی در آی سی یو کرونایی ها + عکس

حال وخیم حسام نواب صفوی در آی سی یو کرونایی ها + عکس