کشف بیش از 42 تن آرد قاچاق دربستان آباد

5

1400/1/19

10:58


کشف بیش از 42 تن آرد قاچاق دربستان آباد

 

سرهنگ"محمدعلی نایب زاده"در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،اظهارداشت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با اشراف اطلاعاتی،یک انبار که42 تن آرد خارج از شبکه توزیع که بصورت قاچاق در آن احتکار شده بود را شناسایی وآردها را کشف و با دستور قضائی محل را پلمپ کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را  17میلیارد ریال اعلام کردند،خاطرنشان کرد:در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان آبادگفت:پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه با شماره تلفن110 به پلیس گزارش دهند.&