آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد

منبع: نی نی بان

8

1400/1/19

11:08


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد، یکی از آزمایشگاه‌های این شهر است که می‌توانید با تعرفه دولتی، آزمایش‌های مختلف دوران بارداری خود را در آن انجام دهید.


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهدآزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد
این آزمایشگاه، در سال 1360 و با هدف ارائه خدمات تشخیصی، تخصصی و فوق تخصصی به بیماران و پزشکان توسط دکتر امیدی تاسیس شد. در این آزمایشگاه می‌توانید تست کرونا هم انجام بدهید.
آدرس: خیابان رازی غربی
تلفن: 38540000- 31997601
اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.
لیست آزمایشگاههای مشهد را مشاهده کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو