(تصاویر) کارگاه خود اشتغالی زندان قزلحصار

(تصاویر) کارگاه خود اشتغالی زندان قزلحصار


منبع: فرارو

4

1400/1/19

11:29


زندانیان در طول محکومیت خود می‌توانند در کارگاه‌های خود اشتغالی زندان‌ها مشغول به کار شوند این راه نه تنها گذرندان روز‌های سخت زندان را راحت‌تر می‌کند بلکه با فراگیری مهارت‌های مختلف می‌توانند کسب درآمدی نیز داشته باشند.

(تصاویر) کارگاه خود اشتغالی زندان قزلحصار

عکاس: امیرحسین جامه بزرگ/ میزان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو