نخستین قطار مترو ملی رو‌نمایی شد

منبع: برترین ها

5

1400/1/19

11:52


نخستین قطار مترویی ملی با هفت واگن به دستور رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

خبرگزاری تسنیم: نخستین قطار مترویی ملی با هفت واگن به دستور رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

نخستین قطار مترو ملی رو‌نمایی شد

مطالب مشابه